ï»? 腐植酸厂家腐植酸 腐植酸发挥的作用 - 石家庄市冀鲁肥业有限公å?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demoprd/pdgoallout/"; var _resBasePath="/res/demoprd"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/js/jquery.jslides.js"></script> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/menu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/product.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好,欢迎光临“石家庄市冀鲁肥业有限公司”网站! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.gzzlblj168.com','腐植酸厂家腐植酸 腐植酸发挥的作用 - 石家庄市冀鲁肥业有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25482/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img src="/uploads/logo/20160427050133.jpg" alt="石家庄市冀鲁肥业有限公å? /></td> <td valign="top" align="right"> <div class="topnav">    <img src="/template/NEST50005/images/lian.png" style="width:220px;float:right; margin-bottom:1em;"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" style="border:2px solid #ccc;width:150px;"/> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="width:4em;" > </form> <div class="clear"></div> </div> </td> </tr> </table> <div class="clear"></div> </div> <div class="imenu"> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" target="">网站首页</a></dd> <dd><a href="/about/">公司简ä»?/a></dd> <dd><a href="/news/">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/supply/">产品展示</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html">企业风采</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html">成功案例</a></dd> <dd><a href="/contact/">联系我们</a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20170414090621.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170414090902.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160726044315.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <!-- 代码 结束 --> <div id="imain"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div class="tit"><div class="ti_h">新闻类别</div></div> <div class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/type/" target="" id="current">自定义类åˆ?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> </dl> </div> <div class="cle1"></div> <div class="tit"><div class="ti_h">产品分类</div></div> <div class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/fzs/" target="" title="腐植é…?>腐植é…?/a></dd> <dd><a href="/fzsj/" target="" title="腐植酸钾">腐植酸钾</a></dd> <dd><a href="/fzskl/" target="" title="腐植酸颗ç²?>腐植酸颗ç²?/a></dd> <dd><a href="/fzsyf/" target="" title="腐植酸原ç²?>腐植酸原ç²?/a></dd> <dd><a href="/fzsn/" target="" title="腐植酸纳">腐植酸纳</a></dd> <dd><a href="/fssa/" target="" title="腐植酸铵">腐植酸铵</a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/srf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/fgwswfl/" target="" title="复合微生物肥æ–?>复合微生物肥æ–?/a></dd> <dd><a href="/lozyf/" target="" title="莲藕专用è‚?>莲藕专用è‚?/a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div class="tit"><div class="ti_h">联系我们</div></div> <div class="icontact"> <div class="contactus"> <p>联系人:展经ç?/p> <p>电话ï¼?311-83611789</p> <p>手机ï¼?8635893167 18633083784 13734166753 18536583111 </p> <!--<p>传真ï¼?/p>--> <p>邮箱ï¼?a href="mailto:2905311815@qq.com">2905311815@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">网址ï¼?a href="http://www.gzzlblj168.com">www.gzzlblj168.com</a> <a href="http://"></a></p> <p>地址:石家庄市藁城区九门乡黄庄村村南400ç±?/p> </div> </div> <div class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div class="place"><div class="pl_h">新闻详细<span>/</span></div></div> <div class="container"> <div class="content"> <h1 style="line-height:1.8em; font-size:26px; font-weight:800; text-align:center; color:#01418f; padding-top:20px; background:url('../images/newsline.gif') repeat-x left bottom; border:none;">腐植酸厂家腐植酸 腐植酸发挥的作用</h1> <h6>发布时间ï¼?018-11-25 来源ï¼?a href='http://www.gzzlblj168.com/news/142.html'>http://www.gzzlblj168.com/news/142.html</a></h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p style="text-indent:2em;"> 生活中的很多行业的发展与腐植酸都是离不开的,有时候一些不起眼的因素都可能导致很大的差距,比如之前提过的腐植酸钠,今天我们就来了解一下“腐植酸 腐植酸发挥的作用”ã€?</p><p style="text-align:center;"><img alt="腐植酸厂家腐植酸 腐植酸发挥的作用" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25482/20160601111831.jpg?path=www.gzzlblj168.com/uploads/cp/20160601111831.jpg" /></p><p style="text-indent:2em;">腐植酸的定义,什么是腐植酸肥料,它是一种天然有机物质是古代植物经过微生物的分解合成形成的产物具有弱酸性、吸水性、胶体性、吸附性、离子交换性、络合性、氧化还原性及生理活性等。根据腐殖酸分子量的大小和溶解性能分为黄腐酸、棕腐酸和黑腐酸。黄腐酸以其分子量较小酸性基因多能溶于酸、碱和水,易被植物吸收的特性广泛地应用在农业生产中ã€?/p><p style="text-indent:2em;">目前用于农业生产的主要产品有:腐殖酸黄腐酸有机无机复混肥和以黄腐酸为原料的液体肥料、植物激素、土壤改良剂、抗旱剂、农药增效剂以及兽药、饲料添加剂等。腐殖酸为母本,可提炼出黑腐酸,黄腐酸,褐腐酸等几种,其中以黄腐酸所含的生物活性物质多,其内含的活性官能团多,可以结合多种营养元素腐植酸,腐植酸但成本高于腐殖酸ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">更多人喜欢:<a href="http://www.gzzlblj168.com/news/115.html">【多图】腐植酸与作物种类的使用时间 发展腐植酸肥料走农业可持续发展之è·?/a></span> </p><p style="text-indent:2em;">腐植酸肥料的功能,腐植酸肥料对植物生长的影响,腐植酸能促进植物根系的生长。增强根系活力,并促进分蘖数量和次生根的增加、延长。腐植酸发挥的作用,一是提高种子的发芽率。施用腐植酸,可加速种籽发芽,提高出苗率,在早春、低温下尤为显著ã€?/p><p style="text-indent:2em;">二是能够提高作物的抗旱性。腐植酸对植物的作用,能使植物叶片气孔张开度减少,叶片蒸腾量降低,耗水量减少,植株体内的水分状况得到改善,使叶片含水率提高。从而为分穗和成籽奠定了基础,腐植酸的施用还能够提高叶绿素的含量和光合作用的正常进行,对于物质的积累和千粒重的提高是非常重要的。腐植酸肥料的功能,还可以提高作物的抗寒性。施用腐植酸对南方的早春育秧和北方小麦的抗寒都有明显效果。发挥中腐植酸发挥的作用国南方各地在早稻育秧,经常遇到低温多雨天气,往往发生死苗,烂苗现象,施用腐植酸后,地温得到提高,秧苗素质普遍得到改善。北方大部分地区的冬小麦,由于经常出现倒春寒,麦苗普遍受到冬害,施用腐植酸,有效地提高了小麦的抗寒能力,不同程度地减轻了冻害ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> 以上就是关于“腐植酸 腐植酸发挥的作用”的简单介绍,我们公司还有腐植酸ã€?a href="http://www.gzzlblj168.com/supply/46.html">腐植é…?/a>等诸多相关产品,如果您比较感兴趣,可以跟我们联系获取更多详细资料ã€?</p> <p> <span>本文关键词:</span><span>腐植é…?发挥 提高 植物 黄腐é…?肥料</span> </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="143.html">【优选】腐植酸肥料的贡çŒ?腐植酸与土壤</a></div> <div>下一æ?<a href="141.html">腐植酸生产厂家腐植酸与农ä¸?腐植酸的功能特点</a></div> </p> <div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%e8%85%90%e6%a4%8d%e9%85%b8'>腐植é…?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%8f%90%e9%ab%98'>提高</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%a4%8d%e7%89%a9'>植物</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%bb%84%e8%85%90%e9%85%b8'>黄腐é…?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%82%a5%e6%96%99'>肥料</a>,</div> </div> <div class="commentdetail"> <div class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><div class="to_h"><span>相关新闻</span></div></td> </tr> </table> </div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/177.html">【图文】山西腐植酸告诉你合理使用腐植酸_高活性腐植酸的功èƒ?/a></li> <li><a href="/news/176.html">【图文】腐植酸肥料如何使用_土壤形成的积极参与和促进è€?/a></li> <li><a href="/news/175.html">【图文】腐植酸肥料如何使用_土壤形成的积极参与和促进è€?/a></li> <li><a href="/news/174.html">【图文】山西腐植酸谈谈高活性腐植酸_施肥原则及注意事é¡?/a></li> </ul> </div> <div class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><div class="to_h"><span>相关产品</span></div></td> </tr> </table> </div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/53.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25482/201706191138526642548289741.jpg?path=www.gzzlblj168.com/uploads/cp/201706191138526642548289741.jpg" alt="微生物菌å‰? /></a></h2> <h3><a href="/supply/53.html">微生物菌å‰?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/52.html"><img src="/uploads/cp/20160601103528.jpg" alt="豆粕羊粪有机è‚? /></a></h2> <h3><a href="/supply/52.html">豆粕羊粪有机è‚?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/51.html"><img src="/uploads/cp/20160601103006.jpg" alt="氨基沼液水溶è‚? /></a></h2> <h3><a href="/supply/51.html">氨基沼液水溶è‚?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/50.html"><img src="/uploads/cp/20160601024446.jpg" alt="中药材专用肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/50.html">中药材专用肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <div id="ifooter" align="center"> <div class="ifootnav"> <a href="/">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/">学校简ä»?/a> <a>|</a> <a href="/news/">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#">返回顶部</a> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="tubiao"><img src="/template/NEST50005/images/tup.png" style="width:30%; margin:15px 0;"></div> <div class="copyright"><div> <a target="_blank"></a> Powered by <a title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-11-11/"></script> www.gzzlblj168.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 石家庄市冀鲁肥业有限公å? 主关键词:<a href="/" target="_blank" title="山西腐植é…?>山西腐植é…?/a>,<a href="/supply/" target="_blank" title="腐植酸生产厂å®?>腐植酸生产厂å®?/a>,<a href="/news/" target="_blank" title="腐植酸钾">腐植酸钾</a>等产å“?欢迎来电咨询! <p> <a >冀ICPå¤?6009183å?1</a></p> <div class="cityspread">    <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1258690733'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1258690733%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <strong>热门城市推广: </strong>       </div> <div><a target="_blank"><img src="/template/NEST50005/images/sdhd.jpg" /></a></div> </div></div> </div> <div class="er" style=" position:fixed; top:52%; width:120px; left:0px;"> <img src="/template/NEST50005/images/er.jpg" width="100%"> <div class="wen" style="font-size:12px; color:#000; text-indent:0.4em; background:#fff;">关注冀鲁肥业公众号</div> </div> <div class="er" style=" position:fixed; top:68%; width:120px; right:0px;"> <img src="/template/NEST50005/images/shoji_1.png" width="100%"> <div class="wen" style="font-size:12px; color:#000; text-indent:0.4em; background:#fff;">扫二维码进手机浏è§?/div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.gzzlblj168.com/">ÎÒ±¾³ÁĬ´«Ææ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>