ï»? 【精华】土壤环境保护功èƒ?山西腐植酸谈谈高活性腐植酸 - 石家庄市冀鲁肥业有限公å?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demoprd/pdgoallout/"; var _resBasePath="/res/demoprd"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/js/jquery.jslides.js"></script> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/menu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/product.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好,欢迎光临“石家庄市冀鲁肥业有限公司”网站! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.gzzlblj168.com','【精华】土壤环境保护功èƒ?山西腐植酸谈谈高活性腐植酸 - 石家庄市冀鲁肥业有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25482/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img src="/uploads/logo/20160427050133.jpg" alt="石家庄市冀鲁肥业有限公å? /></td> <td valign="top" align="right"> <div class="topnav">    <img src="/template/NEST50005/images/lian.png" style="width:220px;float:right; margin-bottom:1em;"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" style="border:2px solid #ccc;width:150px;"/> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="width:4em;" > </form> <div class="clear"></div> </div> </td> </tr> </table> <div class="clear"></div> </div> <div class="imenu"> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" target="">网站首页</a></dd> <dd><a href="/about/">公司简ä»?/a></dd> <dd><a href="/news/">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/supply/">产品展示</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html">企业风采</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html">成功案例</a></dd> <dd><a href="/contact/">联系我们</a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20170414090621.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170414090902.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160726044315.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <!-- 代码 结束 --> <div id="imain"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div class="tit"><div class="ti_h">新闻类别</div></div> <div class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/type/" target="" id="current">自定义类åˆ?/a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/" target="" id="current">公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/hydt/" target="" id="current">行业动æ€?/a></dd> </dl> </div> <div class="cle1"></div> <div class="tit"><div class="ti_h">产品分类</div></div> <div class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/fzs/" target="" title="腐植é…?>腐植é…?/a></dd> <dd><a href="/fzsj/" target="" title="腐植酸钾">腐植酸钾</a></dd> <dd><a href="/fzskl/" target="" title="腐植酸颗ç²?>腐植酸颗ç²?/a></dd> <dd><a href="/fzsyf/" target="" title="腐植酸原ç²?>腐植酸原ç²?/a></dd> <dd><a href="/fzsn/" target="" title="腐植酸纳">腐植酸纳</a></dd> <dd><a href="/fssa/" target="" title="腐植酸铵">腐植酸铵</a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/srf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/fgwswfl/" target="" title="复合微生物肥æ–?>复合微生物肥æ–?/a></dd> <dd><a href="/lozyf/" target="" title="莲藕专用è‚?>莲藕专用è‚?/a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div class="tit"><div class="ti_h">联系我们</div></div> <div class="icontact"> <div class="contactus"> <p>联系人:展经ç?/p> <p>电话ï¼?311-83611789</p> <p>手机ï¼?8635893167 18633083784 13734166753 18536583111 </p> <!--<p>传真ï¼?/p>--> <p>邮箱ï¼?a href="mailto:2905311815@qq.com">2905311815@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">网址ï¼?a href="http://www.gzzlblj168.com">www.gzzlblj168.com</a> <a href="http://"></a></p> <p>地址:石家庄市藁城区九门乡黄庄村村南400ç±?/p> </div> </div> <div class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div class="place"><div class="pl_h">新闻详细<span>/</span></div></div> <div class="container"> <div class="content"> <h1 style="line-height:1.8em; font-size:26px; font-weight:800; text-align:center; color:#01418f; padding-top:20px; background:url('../images/newsline.gif') repeat-x left bottom; border:none;">【精华】土壤环境保护功èƒ?山西腐植酸谈谈高活性腐植酸</h1> <h6>发布时间ï¼?017-02-25 来源ï¼?a href='http://www.gzzlblj168.com/news/58.html'>http://www.gzzlblj168.com/news/58.html</a></h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p style="text-indent:2em;"> 土壤环境保护功能 山西腐植酸谈谈高活性腐植酸?今天腐植酸厂家要给大家介绍的就是这方面的内容,希望大家通过本文的介绍,可以对土壤环境保护功能等方面的内容有一定的认识与了解,下面就跟随石家庄市冀鲁肥业有限公司的专家一同来看一下相关的内容简介吧 </p><p style="text-align:center;"><img alt="【精华】土壤环境保护功èƒ?山西腐植酸谈谈高活性腐植酸" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25482/20160601111937.jpg?path=www.gzzlblj168.com/uploads/cp/20160601111937.jpg" /></p><p style="text-indent:2em;">腐植酸对土壤的作用,改良土壤环境条件。使用腐植酸,可改变土壤中含盐过高、碱性过强、土粒高度分散、土壤结构性差的理化性状,促进土壤团聚体的形成,使其成良好状态,从而为植物根系生长发育创造良好的条件ã€?/p><p style="text-indent:2em;">腐植酸能促进土壤团粒的形成。腐植酸中的羟基、羧基功能团易与土壤中的钙离子发生凝固反应,再通过植物根系的生理作用就形成了土壤的团粒结构,从而使土壤的空隙度相对增大,通透性更好,有利于农作物吸收养分和正常生长ã€?/p><p style="text-indent:2em;">利用腐植酸的酸性与盐碱土中的碱性发生中和反应的原理可调节土壤的pH值,从而达到治理盐碱的效果。腐植酸颜色深,有利于对太阳能的吸收,当腐植酸受到微生物的作用分解时再放出热量,土壤中足够的腐植酸能使地温提高而充分起到抗春寒的作用ã€?/p><p style="text-indent:2em;">防治土壤重金属污染。腐植酸参与土壤中离子交换反应,把土壤中的重金属离子吸附固定,防止它们进入生物循环;能稳定土壤结构,为土壤微生物活动提供基质和能源,从而间接地影响土壤中重金属离子的活动能力ã€?/p><p style="text-indent:2em;">腐植酸与土壤中的重金属离子络合反应,起到钝化重金属离子腐植酸,土壤环境保护功能防止重金属离子大量进入植物体系的作用ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">您或许想要了è§?/span><span style="color:#0020FF;">ï¼?a href="http://www.gzzlblj168.com/news/10.html">山西腐植酸厂家携新腐植酸铵再创辉ç…?/a></span> </p><p style="text-indent:2em;">山西腐植酸谈谈高活性腐植酸,近年来,随着绿色农业的呼声越来越高,腐植酸厂家多年来一直致力于绿色肥料的研究,高活性腐殖酸有机肥就是绿色肥料的代表,它具体有以下几点功能。山西腐植酸走绿色有机肥之路,高活性腐殖酸有机肥能够有效地改良土壤结构,提高土壤的保水能力及透气性,有效的设定土壤水和空气的质量。其次,高活性腐殖酸有机肥能够大大的提升化肥的肥力,提高农作物对化肥的吸收率,并且它能有效的促进微生物活动,提供微生物生存所必须的养分。而且它在一定程度上能够提高农作物的发芽率及促进种子发芽,并在一定程度上促进植物开花、授粉。后,高活性腐殖酸有机肥能够改良土壤环境,提高土壤肥力,延长肥力时间,降低肥料的消耗,同时降低农作物的病虫害出现的比率ã€?/p><p style="text-indent:2em;"></p><p style="text-indent:2em;"> 如果<a href="http://www.gzzlblj168.com/supply/5.html">腐植酸生产厂å®?/a>厂家为大家准备的这篇“土壤环境保护功èƒ?山西腐植酸谈谈高活性腐植酸”对大家有所帮助,希望能收藏一下,如果有什么不足的地方,也希望您能给我们指出来,让我们有更多的进步ã€?</p> <p> <span>本文关键词:</span><span>腐植é…?土壤 离子 重金å±?作用</span> </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="59.html">河北有机肥厂家腐植酸的功能特ç‚?有机无机肥结合更å¥?/a></div> <div>下一æ?<a href="57.html">腐植酸厂家浅谈微生物菌肥的使用方法和注意事项</a></div> </p> <div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%e5%9c%9f%e5%a3%a4'>土壤</a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%85%90%e6%a4%8d%e9%85%b8'>腐植é…?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%a6%bb%e5%ad%90'>离子</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%87%8d%e9%87%91%e5%b1%9e'>重金å±?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%bd%9c%e7%94%a8'>作用</a>,</div> </div> <div class="commentdetail"> <div class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><div class="to_h"><span>相关新闻</span></div></td> </tr> </table> </div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/182.html">【图文】腐植酸肥料的贡献_高活性腐植酸的功èƒ?/a></li> <li><a href="/news/181.html">【图文】腐植酸_把握施肥方法有效提高产量</a></li> <li><a href="/news/180.html">【图文】山西腐植酸哪家好_有机肥能明显改善瓜果蔬菜的品è´?/a></li> <li><a href="/news/179.html">【图文】腐植酸对农业的好处_腐植酸与作物种类的使用时é—?/a></li> </ul> </div> <div class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><div class="to_h"><span>相关产品</span></div></td> </tr> </table> </div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/53.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25482/201706191138526642548289741.jpg?path=www.gzzlblj168.com/uploads/cp/201706191138526642548289741.jpg" alt="微生物菌å‰? /></a></h2> <h3><a href="/supply/53.html">微生物菌å‰?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/52.html"><img src="/uploads/cp/20160601103528.jpg" alt="豆粕羊粪有机è‚? /></a></h2> <h3><a href="/supply/52.html">豆粕羊粪有机è‚?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/51.html"><img src="/uploads/cp/20160601103006.jpg" alt="氨基沼液水溶è‚? /></a></h2> <h3><a href="/supply/51.html">氨基沼液水溶è‚?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/50.html"><img src="/uploads/cp/20160601024446.jpg" alt="中药材专用肥" /></a></h2> <h3><a href="/supply/50.html">中药材专用肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <div id="ifooter" align="center"> <div class="ifootnav"> <a href="/">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/">学校简ä»?/a> <a>|</a> <a href="/news/">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#">返回顶部</a> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="tubiao"><img src="/template/NEST50005/images/tup.png" style="width:30%; margin:15px 0;"></div> <div class="copyright"><div> <a target="_blank"></a> Powered by <a title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-11-11/"></script> www.gzzlblj168.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 石家庄市冀鲁肥业有限公å? 主关键词:<a href="/" target="_blank" title="山西腐植é…?>山西腐植é…?/a>,<a href="/supply/" target="_blank" title="腐植酸生产厂å®?>腐植酸生产厂å®?/a>,<a href="/news/" target="_blank" title="腐植酸钾">腐植酸钾</a>等产å“?欢迎来电咨询! <p> <a >冀ICPå¤?6009183å?1</a></p> <div class="cityspread">    <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1258690733'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1258690733%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <strong>热门城市推广: </strong>       </div> <div><a target="_blank"><img src="/template/NEST50005/images/sdhd.jpg" /></a></div> </div></div> </div> <div class="er" style=" position:fixed; top:52%; width:120px; left:0px;"> <img src="/template/NEST50005/images/er.jpg" width="100%"> <div class="wen" style="font-size:12px; color:#000; text-indent:0.4em; background:#fff;">关注冀鲁肥业公众号</div> </div> <div class="er" style=" position:fixed; top:68%; width:120px; right:0px;"> <img src="/template/NEST50005/images/shoji_1.png" width="100%"> <div class="wen" style="font-size:12px; color:#000; text-indent:0.4em; background:#fff;">扫二维码进手机浏è§?/div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.gzzlblj168.com/">ÎÒ±¾³ÁĬ´«Ææ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>