ï»? 腐植酸钾厂家 - 石家庄市冀鲁肥业有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="腐植酸钾厂家"> <meta name="Description" content="为你详细介绍腐植酸钾厂家产品内容,包括腐植酸钾厂家的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有腐植酸钾厂家新闻以及最新的市场腐植酸钾厂家价格.咨询电话:0311-83611789"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demoprd/pdgoallout/"; var _resBasePath="/res/demoprd"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST50005/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST50005/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST50005/css/jquery.jslides.css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/js/jquery.jslides.js"></script> <link href="/template/NEST50005/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/menu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/product.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/lib.js"></script> <link href="/template/NEST50005/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST50005/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST50005/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST50005/lib/resizeImage.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好,欢迎光临“石家庄市冀鲁肥业有限公司”网站! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.gzzlblj168.com','腐植酸钾厂家 - 石家庄市冀鲁肥业有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25482/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img src="/uploads/logo/20160427050133.jpg" alt="石家庄市冀鲁肥业有限公å? /></td> <td valign="top" align="right"> <div class="topnav">    <img src="/template/NEST50005/images/lian.png" style="width:220px;float:right; margin-bottom:1em;"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" style="border:2px solid #ccc;width:150px;"/> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST50005/images/search.jpg" align="top" style="width:4em;" > </form> <div class="clear"></div> </div> </td> </tr> </table> <div class="clear"></div> </div> <div class="imenu"> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" target="">网站首页</a></dd> <dd><a href="/about/">公司简ä»?/a></dd> <dd><a href="/news/">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/supply/">产品展示</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html">企业风采</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html">成功案例</a></dd> <dd><a href="/contact/">联系我们</a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="full-screen-slider"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20170414090621.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170414090902.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160726044315.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <!-- 代码 结束 --> <div id="imain"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <!--热门产品--> <div class="tit"><div class="ti_h">产品分类</div></div> <div class="submenu1" align="center"> <dl> <dd><a href="/fzs/" target="" title="腐植é…?>腐植é…?/a></dd> <dd><a href="/fzsj/" target="" title="腐植酸钾">腐植酸钾</a></dd> <dd><a href="/fzskl/" target="" title="腐植酸颗ç²?>腐植酸颗ç²?/a></dd> <dd><a href="/fzsyf/" target="" title="腐植酸原ç²?>腐植酸原ç²?/a></dd> <dd><a href="/fzsn/" target="" title="腐植酸纳">腐植酸纳</a></dd> <dd><a href="/fssa/" target="" title="腐植酸铵">腐植酸铵</a></dd> <dd><a href="/yjf/" target="" title="有机è‚?>有机è‚?/a></dd> <dd><a href="/srf/" target="" title="水溶è‚?>水溶è‚?/a></dd> <dd><a href="/fgwswfl/" target="" title="复合微生物肥æ–?>复合微生物肥æ–?/a></dd> <dd><a href="/lozyf/" target="" title="莲藕专用è‚?>莲藕专用è‚?/a></dd> </dl> </div> <!--联系我们--> <div class="tit"><div class="ti_h">联系我们</div></div> <div class="icontact"> <div class="contactus"> <p>联系人:展经ç?/p> <p>电话ï¼?311-83611789</p> <p>手机ï¼?8635893167 18633083784 13734166753 18536583111 </p> <!--<p>传真ï¼?/p>--> <p>邮箱ï¼?a href="mailto:2905311815@qq.com">2905311815@qq.com</a></p> <p style="width:250px;">网址ï¼?a href="http://www.gzzlblj168.com">www.gzzlblj168.com</a> <a href="http://"></a></p> <p>地址:石家庄市藁城区九门乡黄庄村村南400ç±?/p> </div> </div> <div class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div class="place2"><div class="pl_h2">产品详细<span>/<span>Detailed</span></div></div> <div class="container"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tr> <td width="300" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"><p style="border:2px solid #dbdbdb;width:300px;"><img src="/uploads/cp/20160601112839.jpg" width="300" height="280" onload="imgZoomer(this,300,280)" onclick="new ImageViewer(this,'img');"/></p></td> <td valign="top"><div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="19%">产品名称ï¼?/th> <td width="81%"><h1 id="nesttitle">腐植酸钾厂家</h1></td> </tr> <tr> <th>产品型号ï¼?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品简介:</th> <td><p></p></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table> <div class="content" > <h2><span>详细说明</span></h2> <div class="detail"><p><a target="_blank" href="http://www.gzzlblj168.com/news/8.html"></a><p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">.高水溶黄<b>腐植酸钾</b></span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">.【产品规格ã€?nbsp; 65-99</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">.【产品类别ã€?nbsp; è…æ¤é…¸é’¾</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">.【市场价格ã€?nbsp; 7500</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">.【生产日期ã€?nbsp; 2015-4-28 10:47:15</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">高水溶黄腐植酸钾</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">1、定ä¹?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">高水溶黄腐植酸钾具有全溶于水和快速溶解的特点,是滴灌,喷施叶面肥</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">的天然肥料。能明显提高作物的抗旱抗逆能力,具有增产提高作物品质çš?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">功效,尤其对蔬菜和谷类作物有明显效果ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">2、规格指æ ?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">外观                               é»‘色小微颗粒</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">水溶性(干基计)                    â‰?5.0%</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">腐植酸(干基计)                    â‰?0.0%</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">黄腐植酸(干基计ï¼?nbsp;                 â‰?0.0%</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">钾含量(K2O干基计)                 â‰?2.0%</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">水分                                â‰?5.0%</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">pH                                  9.0-10.0</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">筛余物(0.5mmï¼?nbsp;                     â‰?.0%</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">3、作用及功效</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">ï¼?ï¼?nbsp;能够促进细胞分裂和生长,刺激作物生根发芽,可作为天然生根</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">粉,作物拌种和浸根使用ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">ï¼?ï¼?nbsp;能明显大幅提高作物的白利糖度,使作物本身具有抗枯萎能力,å?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">时改善土壤结构,使土壤具有更好的保水性,是一种天然强效抗旱剂ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">ï¼?ï¼?nbsp;改善土壤结构,尤其对长期单一使用化肥造成的土壤板结有显著çš?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">改善效果ã€?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">对于比较贫瘠和沙化的土壤,腐植酸可以增加土壤的阳离子交换容量,把</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">土壤中被固定的对植物有益的金属阳离子像K+,Mg+,Ca+等转换成一种能</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">够被吸收的形式,进而促进了植物对营养元素的吸收。在板结的土壤中ï¼?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">腐植酸可以与土壤中的有益菌作用使土壤变成松软结构,促进植物对æ°?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">营养元素和氧气的吸收ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">ï¼?ï¼?nbsp;中和土壤的酸碱性,调和土壤的pHã€?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">在碱性土壤环境中,很多基本元素和微量元素是以不能被植物吸收的形式</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">存在的,腐植酸可以起到缓冲pH作用,进而把这些基本的营养元素和微量</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">元素转换成被植物能够吸收的形式ã€?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">在酸性土壤环境中,可与重金属发生反应,减少重金属污染,同时土å£?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">被Ca3+Fe3+Al3+固定的磷也能够被释放出来被植物吸收ã€?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">在盐含量较高的土壤里腐植酸能通过盐基交换容量将营养元素置换出来被</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">作物吸收ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">ï¼?ï¼?nbsp;促进植物生长,增强作物抗寒抗旱抵抗虫灾,同时增加产量,提é«?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">品质ã€?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">黄腐植酸钾能减小植物呼吸气孔的开张度,从而减少水分蒸发,是天然的</span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">有机抗旱剂,同时还可促进植物的光合作用,增强作物的抗逆性ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">ï¼?ï¼?nbsp;可以增加农药和除草剂的持效性,同时降低农药残留ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">4、用法用é‡?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">滴灌使用ï¼?nbsp;0.5-1kgs每亩,使用前需均匀稀释ã€?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">叶面肥使用:0.5kgs每亩,同时也可根据作物种类和土壤具体情况不同è¿?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">行有针对使用,使用前需均匀稀释ã€?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">拌种浸根ï¼?00-1000倍稀é‡?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">5、包è£?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">25公斤ï¼?0公斤塑编袋ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">精品腐植酸钾ï¼?200å…?å?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">指标:水溶性腐植酸>70;水ä»?lt;10;PHå€?â€?1;K2O----10;不容物,<5</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:14px;line-height:1.5;">一般使用在农作物上面也是有一个非常好的作用,使用的范围也是非常的广泛,当然很多的生产厂家也是生产很多不同的产品高水溶黄腐植酸钾、腐植酸钾、酸钾、氯酸钾、高锰酸钾、农业用腐殖酸钠等很多化学物品。所以在很多时候这一种方式也是非常不错高水溶黄腐植酸钾,在很多时候都是使用在很多的农作物上面,就是一种作为肥料的使用,给植物更多的养分。所以这一种高水溶黄腐植酸钾使用的时候也是非常的安全,所以在很多时候这一种高水溶黄腐植酸钾的使用能让植物加速的生长ã€?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">高水溶黄腐植酸钾使用在植物上面能够让农作物更好的生长,能够明显的帮助农作物的抗旱逆长的能力,具有提高农作物的品质的效果。所以在很多时候这一种高水溶黄腐植酸钾使用也是非常不错的一种产品,高水溶黄腐植酸钾尤其对于蔬菜以及谷物的作物有着明显的效果ã€?/span> </p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20160423/20160423122235_3420.jpg" width="293" height="220" title="腐植酸钾" alt="腐植酸钾" /> </p><span id="nestremark"></span></p></div> <p> 上一条:<a href="/supply/9.html">腐植酸氨厂家</a> 下一æ?<a href="/supply/7.html">山西腐植é…?/a> </p> <p>发布时间ï¼?016-4-23 0:00:00 来源ï¼?a href='http://www.gzzlblj168.com/supply/8.html'>http://www.gzzlblj168.com/supply/8.html</a></p> </div><div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%b8%af%d6%b2%cb%e1%bc%d8'>腐植酸钾</a>,<a href='/key.aspx?k=%b8%af%d6%b2%cb%e1%c9%fa%b2%fa%b3%a7%bc%d2'>腐植酸生产厂å®?/a>,<a href='/key.aspx?k=%ba%d3%b1%b1%d3%d0%bb%fa%b7%ca%b3%a7%bc%d2'>河北有机肥厂å®?/a>,</div> <div class="clear"></div> <div class="commentdetail"> <div class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><div class="to_h"><span>相关新闻</span></div></td> </tr> </table> </div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/136.html">腐植酸生产厂家面面俱åˆ?/a></li> <li><a href="/news/135.html">腐植酸钾威力无穷</a></li> <li><a href="/news/99.html">腐植酸钾的用途以及使用情å†?/a></li> <li><a href="/news/75.html">山西腐植酸对植物的生长有何影响一起看看下æ–?/a></li> </ul> </div> <div class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><div class="to_h"><span>相关产品</span></div></td> </tr> </table> </div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/53.html" title="微生物菌å‰? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25482/201706191138526642548289741.jpg?path=www.gzzlblj168.com/uploads/cp/201706191138526642548289741.jpg" alt="微生物菌å‰? width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <h3><a href="/supply/53.html" title="微生物菌å‰?>微生物菌å‰?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/52.html" title="豆粕羊粪有机è‚? ><img src="/uploads/cp/20160601103528.jpg" alt="豆粕羊粪有机è‚? width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <h3><a href="/supply/52.html" title="豆粕羊粪有机è‚?>豆粕羊粪有机è‚?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/51.html" title="氨基沼液水溶è‚? ><img src="/uploads/cp/20160601103006.jpg" alt="氨基沼液水溶è‚? width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <h3><a href="/supply/51.html" title="氨基沼液水溶è‚?>氨基沼液水溶è‚?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/50.html" title="中药材专用肥" ><img src="/uploads/cp/20160601024446.jpg" alt="中药材专用肥" width="160" height="150" border="0" onload="imgZoomer(this,160,150)"/></a></h2> <h3><a href="/supply/50.html" title="中药材专用肥">中药材专用肥</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom" style="margin-bottom:10px;"></div> </td> </tr> </table> </div> <div id="ifooter" align="center"> <div class="ifootnav"> <a href="/">首页</a> <a>|</a> <a href="/about/">学校简ä»?/a> <a>|</a> <a href="/news/">新闻资讯</a><a>|</a> <a href="/supply/">产品中心</a> <a>|</a> <a href="/contact/">联系我们</a> <a>|</a> <a href="#">返回顶部</a> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="tubiao"><img src="/template/NEST50005/images/tup.png" style="width:30%; margin:15px 0;"></div> <div class="copyright"><div> <a target="_blank"></a> Powered by <a title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-11-11/"></script> www.gzzlblj168.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Copyright 石家庄市冀鲁肥业有限公å? 主关键词:<a href="/" target="_blank" title="山西腐植é…?>山西腐植é…?/a>,<a href="/supply/" target="_blank" title="腐植酸生产厂å®?>腐植酸生产厂å®?/a>,<a href="/news/" target="_blank" title="腐植酸钾">腐植酸钾</a>等产å“?欢迎来电咨询! <p> <a >冀ICPå¤?6009183å?1</a></p> <div class="cityspread">    <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1258690733'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1258690733%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <strong>热门城市推广: </strong>    <a href="/neimenggu.html" title="内蒙å? target="_blank" >内蒙å?/a>    </div> <div><a target="_blank"><img src="/template/NEST50005/images/sdhd.jpg" /></a></div> </div></div> </div> <div class="er" style=" position:fixed; top:52%; width:120px; left:0px;"> <img src="/template/NEST50005/images/er.jpg" width="100%"> <div class="wen" style="font-size:12px; color:#000; text-indent:0.4em; background:#fff;">关注冀鲁肥业公众号</div> </div> <div class="er" style=" position:fixed; top:68%; width:120px; right:0px;"> <img src="/template/NEST50005/images/shoji_1.png" width="100%"> <div class="wen" style="font-size:12px; color:#000; text-indent:0.4em; background:#fff;">扫二维码进手机浏è§?/div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.gzzlblj168.com/">ÎÒ±¾³ÁĬ´«Ææ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>